Mae 3 ffordd o wneud cais

Gwneud cais ar-lein

Gallwch wneud cais ar-lein gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cymerwch gip ar ein cwestiynau cyffredin neu cysylltwch â ni.

Gwneud cais drwy'r post

Lawrlwythwch ffurflen gais neu ffoniwch ni ac fe wnawn ni anfon ffurflen gais atoch. Yna, llenwch y ffurflen a'i hanfon yn ôl atom gyda llun diweddar sydd o faint llun pasport.

Gwneud cais dros y ffôn

Ffoniwch ni ar 0300 200 22 33 a bydd aelod o’n tîm cyfeillgar ar gael i’ch helpu.

Yn ôl i’r brig

Gwneud cais ar-lein yn awr

Cam 1: Eich manylion

Nesaf

Cam 2: Eich cyfeiriad

Nesaf

Cam 3: Eich llun

Lanlwythwch lun lliw diweddar sydd o ansawdd da ac sydd o faint llun pasport (max 2MB)

Canllaw ynghylch lluniau

Rhaid bod eich llun:

  • Yn llun wyneb llawn
  • Yn llun lliw
  • Yn llun a dynnwyd yn erbyn cefndir niwtral
  • Yn llun ohonoch heb het, sbectol neu gyfwisg sy’n cuddio eich wyneb

Ni fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo os na fydd eich llun yn bodloni ein meini prawf. Gwnewch yn siŵr nad ydych wedi gwneud unrhyw un o'r canlynol

Canllaw ynghylch lluniau Gweld yr holl wahanol fathau o luniau sydd wedi'u gwrthod
Peidiwch â chuddio eich wyneb
Peidiwch â chuddio eich wyneb
Dim lluniau o grŵp o bobl
Dim lluniau o grŵp o bobl
Dim lluniau tywyll neu aneglur
Dim lluniau tywyll neu aneglur
Dim darluniau
Dim darluniau
Wynebwch y camera
Wynebwch y camera
Peidiwch ag edrych i ffwrdd
Peidiwch ag edrych i ffwrdd
Peidiwch â thynnu llun rhy agos
Peidiwch â thynnu llun rhy agos
Peidiwch â thynnu llun rhy bell
Peidiwch â thynnu llun rhy bell
Peidiwch â defnyddio hidlydd neu wneud ystumiau
Peidiwch â defnyddio hidlydd neu wneud ystumiau
Dim lluniau sydd wedi’u troi ar eu hochr
Dim lluniau sydd wedi’u troi ar eu hochr
Dim lluniau o anifeiliaid anwes
Dim lluniau o anifeiliaid anwes
Peidiwch â defnyddio llun a dynnwyd o basport
Peidiwch â defnyddio llun a dynnwyd o basport
Nesaf

Cam 4: Cysylltu â chi

Bydd fyngherdynteithio a Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data personol a roddir gennych i weinyddu’r cynllun a chysylltu â chi amdano pan fo angen. Cliciwch yma i weld ein Polisi Preifatrwydd