Mae 3 ffordd o wneud cais

Ar-lein

Gallwch wneud cais ar-lein gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cymerwch gip ar ‘Mwy am dy Gerdyn’ neu cysylltwch â ni.

Drwy'r post

Lawrlwythwch ffurflen gais ei llenwi a'i hanfon yn ôl atom gyda llun pasbort diweddar.

Dros y ffôn

Ffoniwch ni ar 0300 200 22 33 a byddwn yn anfon ffurflen gais atoch ynghyd ag amlen rhadbost i chi anfon y ffurflen yn ôl.

Eich llun

Cofia, bydd angen iti roi llun pasport diweddar gyda’r cais.

Bydd rhaid iti lwytho’r ffotograff ar-lein neu atodi llun pasport i’r ffurflen a’i hanfon atom drwy’r post.

Cofia, allwn ni ddim derbyn cais os nad yw’r ffotograff yn addas:

  • Wyneb llawn
  • Llun lliw
  • Llun gyda cefndir niwtral
  • Llun ohonot heb het, sbectol neu unrhyw beth sy’n cuddio dy wyneb
  • Rhaid i’r llun edrych yn debyg i ti er mwyn i’r gyrrwr dy adnabod yn hawdd.

Dyma sut mae llun derbyniol yn edrych.

Perffaith!

Ni dderbynnir lluniau tebyg i hyn.

Wynebwch y camera
Peidiwch â chuddio eich wyneb
Dim lluniau o grŵp o bobl
Dim lluniau tywyll neu aneglur
Yn ôl i’r brig

Gwneud cais ar-lein yn awr

Cam 1: Eich manylion

Nesaf

Cam 2: Eich Cyfeiriad ar hyn o bryd/ cyfeiriad Amser Tymor

Nesaf

Cam 3: Mwy o Wybodaeth

Eich cyfeiriad gartref

Nesaf

Cam 4: Eich llun

Lanlwythwch lun lliw diweddar sydd o ansawdd da ac sydd o faint llun pasport (max 2MB)

Nesaf

Cam 5: Cysylltu â chi

Bydd fyngherdynteithio a Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data personol a roddir gennych i weinyddu’r cynllun a chysylltu â chi amdano pan fo angen. Cliciwch yma i weld ein Polisi Preifatrwydd