Mae 3 ffordd o wneud cais

Ar-lein

Gallwch wneud cais ar-lein gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cymerwch gip ar ‘Mwy am dy Gerdyn’ neu cysylltwch â ni.

Drwy'r post

Lawrlwythwch ffurflen gais ei llenwi a'i hanfon yn ôl atom gyda llun pasbort diweddar.

Dros y ffôn

Ffoniwch ni ar 0300 200 22 33 a byddwn yn anfon ffurflen gais atoch ynghyd ag amlen rhadbost i chi anfon y ffurflen yn ôl.

Gwneud cais ar-lein yn awr

Eich manylion