Sut mae fyngherdynteithio yn gweithio?

Sut mae gwneud cais am y cerdyn?

Gallwch wneud cais ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r post.

Sut mae gwneud cais am y cerdyn?
Beth fydd yn digwydd nesaf?

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwn yn anfon fyngherdynteithio atoch a gallwch ddechrau ei ddefnyddio ar unwaith.

Beth fydd yn digwydd nesaf?
Beth fydd yn digwydd nesaf?
Beth fydd yn digwydd nesaf?

Sut mae’n gweithio?

Neidiwch ar y bws, dangoswch fyngherdynteithio i’r gyrrwr ac fe gewch chi 1/3 oddi ar bris eich tocyn, o gymharu â phris tocyn cyfatebol i oedolyn.

Ac i ffwrdd â chi!

Sut mae’n gweithio?
Beth fydd yn digwydd nesaf?
Beth fydd yn digwydd nesaf?
Beth fydd yn digwydd nesaf?
Beth fydd yn digwydd nesaf?

Gwnewch gais yn awr

I bobl ifanc 16 – 21 oed sy’n hoffi teithiau rhatach

Gwneud cais am y cerdyn